Bescherming van uw privacy is een grondrecht

FG Support helpt uw organisatie om te voldoen aan de AVG.

We leven in een datagedreven wereld. Dat leidt tot ongekende mogelijkheden en kansen, maar creëert ook nieuwe risico’s voor het grondrecht op privacy. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) versterkt de privacyrechten van alle Europese burgers. Tegelijkertijd gelden voor organisaties extra verplichtingen en regels om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

FG Support zorgt dat u de kansen van de data-economie kunt benutten en tegelijkertijd voldoet aan de eisen van de privacywetgeving.

Diensten van FG Support

We zijn u van dienst met:

Meten en Monitoren

Krijg en houd inzicht in AVG-compliance.

Inrichten Procedures

FG Support helpt u met het inrichten van een beleid en de procedures om te voldoen aan de AVG.

Advies op wetgeving

De AVG geeft personen meer rechten m.b.t. inzage en de verwerking van hun gegevens. Wij kunnen u deze rechten en verplichtingen uitleggen.

Interne of Externe FG

De AVG geeft duidelijk aan wanneer u verplicht bent om een FG aan te stellen. Dit kan ook een externe FG zijn.

Hulp bij Datalekken

Indien er een datalek is gemeld dan moet u snel handelen. Staat deze procedure goed op het netvlies of heeft u onze hulp nodig bij de afhandeling?

Bewustwordingsprogramma

Om binnen uw organisatie meer draagkracht voor privacy te verkrijgen is het verstandig om een actief bewustwordingsprogramma te hebben.

Documentcontrole

Wij kunnen uw verwerkersovereenkomsten en privacyrapportages controleren op volledigheid zodat u voldoet aan de eisen zoals gesteld in de AVG.

Privacy Helpdesk

Heeft u niet de capaciteit in huis om vraagstukken m.b.t. privacy te beantwoorden? Zoekt u een sparpartner? Overweeg dan een privacy helpdesk abbonnement.

Monitoring

Een goed overzicht en beheer van persoonsgegevens en gerelateerde processen is nodig om te voldoen aan de AVG.

Privacyboekhouding

FG Support kan u helpen met het onder de AVG verplichte register van verwerkingen ofwel privacyboekhouding.

Uitvoeren van DPIA's

Een DPIA of PIA is nodig om bij ontwikkeling van beleid, bouw van ICT-systemen of aanleg van databestanden de privacyrisico’s in kaart te brengen.

Tooling

Zet de juiste hulpmiddelen in om organisatorisch, procesmatig en systeemtechnisch compliant te zijn met de privacyregels.

Specialisten in de bescherming van uw gegevens