Specialisten in de bescherming van uw gegevens

Documentcontrole

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht organisaties om verschillende documenten op te stellen. FG Support ondersteunt u hierbij - met advies en in de uitvoering.

Het belang van documentbeheer

De verantwoordingsplicht uit de AVG betekent dat organisaties moeten kunnen aantonen dat zij dataprotectie serieus nemen en privacymanagement adequaat uitvoeren. Dit gebeurt door documenten op te stellen die laten zien hoe diverse aspecten van de AVG zijn ingevuld. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan bij een inspectie om de documenten vragen.

De volgende documenten zijn van belang:

  • Beleidsdocumenten, zoals een privacybeleid of privacystatement.
  • Beschrijvingen van procedures, zoals over de omgang met een datalek en met de rechten van betrokkenen (zoals het recht op inzage en het recht om vergeten te worden).
  • Verwerkersovereenkomsten. Hierin staan de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de organisatie en de leveranciers die persoonsgegevens verwerken.
  • Voorlichtingsmateriaal. Hiermee geeft de organisatie invulling aan de verplichting om betrokkenen actief te informeren over het privacybeleid.

Ondersteuning bij documentbeheer en -controle

FG Support ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij het opstellen en beheren van documenten over dataprotectie:

  • We zorgen ervoor dat u de beschikking krijgt over de vereiste documenten en/of templates. Hierbij houden we er natuurlijk rekening mee dat de uitwerking in lijn is met de uitgangspunten van uw organisatie.
  • We checken of de documenten die u al heeft opgesteld voldoen aan de wettelijke kaders.
  • We beoordelen of de verwerkersovereenkomsten die u afsluit met leveranciers en opdrachtgevers voldoen aan de regelgeving.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze ondersteuning bij het opstellen en beheren van documenten om te voldoen aan de verantwoordingsplicht van de AVG? Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.