Specialisten in de bescherming van uw gegevens

Inrichten van procedures voor dataprotectie

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) versterkt de rechten van individuen om controle uit te oefenen over hun persoonsgegevens. Organisaties zijn verplicht om hiervoor goede procedures in te richten. Ook andere uitgangspunten van de AVG brengen voor organisaties procedurele verplichtingen mee. FG Support helpt u hiermee op weg.

Het belang van procedures voor dataprotectie

De AVG verplicht organisaties om processen in te richten zodat betrokkenen hun rechten - zoals het recht op inzage, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens en het recht op beperking van een verwerking - goed kunnen uitoefenen. Met de juiste procedures kunnen verzoeken van betrokkenen snel en efficiënt worden afgehandeld.

Op grond van de AVG zijn ook andere procedures noodzakelijk. Zo zijn organisaties vanuit de meldplicht datalekken verplicht om een procedure op te stellen om na een datalek juist te handelen. Bovendien zijn er interne processen en procedures die vanuit het oogpunt van dataprotectie aandacht verdienen. Denk aan procedures voor autorisatie voor toegang tot IT-systemen, aanbestedingen voor hard- en software, personeelsadministratie en documentarchivering.

Ondersteuning bij het inrichten van procedures

Dankzij onze jarenlange ervaring met dataprotectie voor bedrijven en publieke instellingen heeft FG Support alle kennis in huis om de belangrijke procedures binnen uw organisatie in te richten. Daarnaast kunt u bij FG Support terecht voor advies over de juiste toepassing van procedures. We zijn bijvoorbeeld uitstekend op de hoogte van praktische tools en systemen voor bijvoorbeeld documentbeheer, contentmanagement en workflowmanagement.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze ondersteuning bij het inrichten van procedures om aan de AVG te voldoen, of direct een vrijblijvende offerte ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op.