Uw partner in privacy

 

Nieuws

 • Boete voor BKR vanwege kosten bij inzage persoonsgegevens

  06-07-2020 | 14:13

  Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) mag geen geld vragen aan mensen die digitaal hun persoonsgegevens willen inzien. En wanneer mensen per post inzage in hun persoonsgegevens bij BKR willen, moet dat eenvoudig en met redelijke tussenpozen mogelijk zijn. BKR wierp te hoge drempels op voor inzage. Dat mag niet volgens de privacywetgeving. Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) BKR een boete opgelegd van 830.000 euro.De AP kreeg klachten over de drempels die BKR opwierp wanneer mensen hun persoonsgegevens wilden inzien. Dit was voor de AP aanleiding om onderzoek te doen.

  Read more...
 • Jaarverslag AP 2019: meer focus op handhaving

  01-07-2020 | 14:44

  In 2019 focuste de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meer op handhaving van de privacywetgeving. In 2018 lag de nadruk nog op voorlichting over de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming, die in dat jaar van toepassing werd. Maar in 2019 was deze periode van coulance voorbij. De AP legde onder meer 4 keer een boete op, voor een bedrag van in totaal ruim 2,5 miljoen euro. Deze overtredingen gingen over toegang tot medische dossiers, verkoop van ledengegevens, biometrie (vingerafdrukken) en inzagerechten.

  Read more...
 • Telefonische storing

  26-06-2020 | 15:32

  Momenteel heeft de Autoriteit Persoonsgegevens te kampen met een telefonische storing. Hierdoor kan het zijn dat uw oproep onbedoeld wordt beëindigd. Probeert u het dan op een later tijdstip nogmaals.Onze excuses voor het ongemak.

  Read more...
 • EDPB: Grenzen EU weer open tijdens corona? Let op privacy!

  17-06-2020 | 14:48

  Steeds meer grenzen tussen EU-lidstaten gaan weer open, nu de coronamaatregelen versoepeld zijn. De lidstaten kunnen hierbij extra maatregelen willen nemen. Bijvoorbeeld coronatests aan de grens, een verplichte medische verklaring of verplicht gebruik van een corona-app. De Europese privacytoezichthouders waarschuwen dat de EU-lidstaten hierbij het recht op privacy moeten blijven beschermen. En dat samenwerking tussen corona-apps in verschillende landen niet mag leiden tot schending van de privacywetgeving.

  Read more...
 • AP wijst supermarkten op regels gezichtsherkenning

  05-06-2020 | 16:46

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de supermarktbranche via branchevereniging CBL gewezen op de regels rond de inzet van gezichtsherkenningscamera’s. Met voorlichting en ingrijpen waar nodig wil de AP voorkomen dat supermarkten onrechtmatig gezichtsherkenning inzetten.

  Read more...

Uit de Media

 

De Nederlandse inlichtingendiensten krijgen meer bevoegdheden. De overheid wil alles van ons weten en bijna de gehele ministersploeg doet hier aan mee.

Lubach zet dit op satirische wijze neer.

Heeft u al gezien hoe Tom het slachtoffer werd van identiteitsdiefstal? Het internetfilmpje maakt pijnlijk duidelijk wat er kan gebeuren als je te open bent in je gewone leven en je online leven.

"Deel geen persoonlijke of bancaire informatie. Of jij wordt misschien de volgende." Dat is de boodschap van Febelfin, de federatie van de Belgische financiële sector, helemaal op het einde van een goed vier minuten durend filmpje, gemaakt door het reclamebureau DuvalGuillaume.