Privacy Statement

Dit privacy statement betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.fgsupport.nl, verder: "Website".

Maatschap FG Support is een verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze contactgegevens zijn:

Maatschap FG Support
Sluispad 10
8536 VG Oosterzee
Tel: +31(0)6 26937483
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FG Support respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze Website. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de Website en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten een contactformulier. Voor het gebruik van cookies op onze Website, zie ons cookie statement.

Via deze websites verzamelde persoonsgegevens worden conform de AVG verwerkt. Middels dit Privacy Statement wil FG Support u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door FG Support via onze Website. Neem voor vragen contact op via hierboven vermelde contactgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?

FG Support verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt via het contactformulier op deze website. Wij verzamelen uitsluitend de volgende persoonsgegevens:
Voor het gebruik van het contactformulier vragen wij u om de volgende gegevens te verstrekken:

  • Naam
  • E-mailadres

U kan zelf kiezen om gegevens zoals uw telefoonnummer aan ons te verstrekken via het formulier. Wij gebruiken de verstrekte gegevens uitsluitend om uw bericht c.q. aanvraag te voorzien van een passende reactie.

Cookies

De Website maakt gebruik van cookies om technisch te kunnen functioneren. In sommige gevallen stelt de wet cookiegebruik gelijk met de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze Website zijn verzameld worden alleen gebruikt voor het leveren van de functionaliteit en diensten op de website en voor analytische doeleinden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie onze cookie policy.

Waarvoor worden de op www.fgsupport.nl verzamelde persoonsgegevens gebruikt?

De persoonsgegevens die wij via onze Website verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Wanneer u gebruik heeft gemaakt van ons contactformulier, zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen om de gestelde vragen te beantwoorden of de gevraagde informatie aan u beschikbaar te stellen.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wanneer uw persoonsgegevens via het contactformulier zijn ontvangen zullen wij deze bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de dienst of voor zolang wij een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens maximaal één jaar in identificeerbare vorm en daaropvolgend maximaal drie jaar in geanonimiseerde vorm bewaard. Na die periode, of zodra de gegevens binnen die periode niet meer relevant zijn voor analyse worden de gegevens vernietigt.

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

FG Support hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?

FG Support zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. FG Support zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de gevallen wanneer wij gebruik maken van verwerkers met verwerkersovereenkomst of derden-dienstverleners.

Derden-dienstverleners

FG Support kan gebruik maken van derden voor het verlenen van bepaalde diensten.

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

U kunt een verzoek tot inzage in de door FG Support via haar Website over u verzamelde persoonsgegevens indienen door het sturen van een e-mailverzoek aan het e-mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ter controle van uw identiteit vraagt FG Support u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onherkenbaar of onzichtbaar zijn gemaakt en de kopie is voorzien van de datum, het doel (inzageverzoek) en de term "KOPIE VOOR FG SUPPORT". Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u FG Support verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen of te laten verwijderen.

Dit beleid is opgesteld in juli 2017 en voor het laatst gewijzigd in februari 2018. Wanneer FG Support wijzigingen doorvoert in de manier waarop er met via de website verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in dit privacy statement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 27-02-2018.

Cookie Policy

In dit document willen wij u informeren over het gebruik van cookies op de websites van FG Support. Het betreft meer specifiek het gebruik van cookies op het domein www.fgsupport.nl, verder: Website.

Zoals de meeste websites, gebruikt ook onze Website technologieën die kleine databestanden (cookies) plaatsen op uw computer, tablet of smartphone. De website van FG Support maakt enkel gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Door de cookies kunnen wij bepaalde informatie over u onthouden, zoals uw taalinstellingen, maar ook bepaalde informatie voor analytische doeleinden opslaan.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen om een volgend gebruik van de website te vergemakkelijken (zoals de instellingen van jouw pc en door jou aangegeven voorkeuren). Deze informatie bevat naast je IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

Wanneer u het gebruik van cookies niet wilt toestaan, ofwel bepaalde cookies wilt verwijderen, kunt u gebruik maken van de hulpmiddelen die in de meeste commerciële browsers beschikbaar zijn. De voorkeuren zullen voor elke browser die u gebruikt apart moeten worden ingesteld en verschillende browsers bieden verschillende functionaliteiten en opties. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet alle mogelijkheden van de Website goed kunt gebruiken.

Voor meer informatie over cookies en soortgelijke technologieën in het algemeen, zie http://www.allaboutcookies.org.

De cookies die wij op de Website gebruiken zijn:

  • Cookies om een goede werking van de website te garanderen.
  • Cookies om externe YouTube mediabestanden te kunnen tonen

Voor vragen over ons cookie beleid kunt u altijd contact opnemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Dit cookie beleid is voor het laatst gewijzigd op 27-02-2018