Specialisten in de bescherming van uw gegevens

Privacyboekhouding

Het register van verwerkingen is een van de administratieve verplichten uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). FG Support neemt u graag de privacyboekhouding uit handen: we adviseren over de voorwaarden waaraan de administratie moet voldoen én leveren applicaties om ermee aan de slag te gaan.

Het belang van de privacyboekhouding

In het zogenoemde register van verwerkingen houden organisaties bij welke soorten persoonsgegevens worden verwerkt. Een nulmeting is een goed startpunt om met het register aan de slag te gaan. Er kan gebruik gemaakt worden van een eenvoudige boekhouding via een spreadsheet, of voor een software-oplossing.

Via FG Support kunt u gebruik maken van een handige applicatie waarmee de privacyboekhouding kan worden vastgelegd en onderhouden. Op deze manier kunt u efficiënt en effectief voldoen aan de documentatieverplichting van de AVG.

Ondersteuning bij de privacyboekhouding

U kunt de privacyadministratie zelf uitvoeren, maar FG Support kan u deze ook uit handen nemen. Voor deze dienstverlening bieden wij diverse abonnementen. Het aantal verwerkingen van persoonsgegevens, het aantal te voeren administraties en het aantal benodigde gebruikerslicenties bepalen het tarief.

Het abonnement voor de privacyboekhouding is uitstekend te combineren met:

  • De aanstelling van een externe Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG).
  • Onze Privacy Helpdesk, die u ad-hoc ondersteunt bij privacygerelateerde vragen.
  • De ontwikkeling en uitvoering van een bewustwordingsprogramma om awareness over dataprotectie te versterken.
  • De meting, monitoring en review van activiteiten op het terrein van AVG-compliance.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze ondersteuning bij de privacyboekhouding, of een vrijblijvende offerte ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op.